Darwin Medal

Charles Darwin

De Darwin Medal is een wetenschapsprijs die eens in de twee jaar door de Royal Society of London wordt uitgereikt. Om ervoor in aanmerking te komen moet een persoon een onderscheidende bijdrage leveren in het werkgebied van Charles Darwin. Met name bijdragen op de gebieden van evolutiebiologie, populatiebiologie, organismale biologie en biodiversiteit komen in aanmerking. De prijs bestaat uit een zilveren medaille en £1000,-

  • Zie ook : Darwin-Wallace Medal

Winnaars

  • 2018 William Hill
  • 2019 Peter Holland
  • 2020 Robert A. Martienssen
  • 2021 Dolph Schluter
  • 2022 Martin Embley

Externe link

  • Royal Society: Darwin Medal